O projekcie

I CHANGE – Intercultural competences: horizons applied to new generation’s education.
Kompetencje międzykulturowe – nowe horyzonty kształcenia przyszłych pokoleń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus Edukacja szkolna, wymiana dobrych praktyk, akcja KA2

Główne cele projektu:
1) Podniesienie świadomości kulturowej
2) Zrozumienie norm i zasad postępowania obowiązujących w krajach partnerskich
3) Przezwyciężenie panujących stereotypów
4) Zwiększenie tolerancji na odmienność i różnorodność kulturową

Cele szczegółowe projektu:
1) Rozwijanie kompetencji kluczowych, tzn.:
– rozwijanie komunikowania się w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim
– doskonalenie umiejętności komputerowych i informatycznych
– rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
– rozwijanie umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata i przygotowanie do dalszej edukacji
– rozwijanie poczucia inicjatywy, kreatywności i przedsiębiorczości
– rozwijanie świadomości kulturowej
-rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
– rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej
2) Wzmocnienie szansy na podjęcie pracy, własny rozwój i lepszy start w życiu
3) Nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami z krajów partnerskich
4) Poprawa jakości i skuteczności kształcenia
5) Podniesienie jakości pracy szkoły
6) Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i poznanie nowych metod pracy
7) Nawiązanie współpracy z partnerskimi szkołami

Charakterystyka projektu:
Projekt obejmuje cztery wymiany międzynarodowe uczniów, po jednej w każdym kraju partnerskim: w Hiszpanii, Francji, Turcji i Polsce. W każdej takiej mobilności bierze udział pięciu uczniów i dwóch nauczycieli – opiekunów z każdego kraju. Projekt przewiduje dwa spotkania projektowe dla nauczycieli, jedno (w Hiszpanii) na rozpoczęcie działań projektowych, drugie ( w Polsce) na zakończenie i podsumowanie całości projektu. Ponadto nauczyciele szkół partnerskich (po dwóch z każdej szkoły) wezmą udział w dwóch szkoleniach kadry nauczycielskiej we Francji i Turcji.
Projekt to nie tylko wymiany i szkolenia, ale wiele innych atrakcji, które będą miały miejsce we wszystkich krajach partnerskich w trakcie realizacji całego projektu. Będą to m.in.: wycieczki kulturowe i edukacyjne, zajęcia terenowe, lekcje kulturowe i językowe, warsztaty i seminaria dotyczące zaplanowanych tematów poszczególnych mobilności, zajęcia komputerowe i sportowe, konkursy, zawody, dyskusje, mini-projekty, zajęcia artystyczne typu: dramy, pantomimy, tańce, piosenki, filmy, prezentacje, poezja itp.
Językiem roboczym projektu jest język angielski. Wszyscy uczestnicy będą komunikować się za pomocą mediów społecznościowych.

Skład zespołu projektowego (nauczyciele):
Aneta Szupińska (j. angielski), Grażyna Ciężkowska (j. angielski), Katarzyna Armatys – Kawalerska (j. angielski, wiedza o społeczeństwie), Barbara Czosnyka (historia, przedsiębiorczość), Iwona Sandecka (j. polski), Mirosława Tomasik (j. polski), Anna Suchan (geografia), Lucyna Ryndak (j. angielski).

Do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy