27 sie

PROJEKT I CHANGE W OPINII DYREKTORA LO, P. ZBIGNIEWA BUDZIKA

Projekt „I CHANGE” realizowany w latach 2016 -2018, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu  „Erasmus+”.

Uczestniczyły w nim cztery szkoły z  Francji, Hiszpanii, Turcji oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Tuchowa, które było szkołą koordynującą projekt.

W ramach tego projektu odbyły się cztery wymiany młodzieżowe, w każdym z państw uczestniczących w projekcie. Odbyły się również spotkania projektowe dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

Podczas tych wymian i spotkań uczestnicy projektu mieli możliwość lepszego zrozumienia norm i zwyczajów kulturowych panujących w partnerskich krajach.

Uczniowie mogli doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, który był językiem roboczym projektu.

W trakcie pobytów za granicą młodzież mieszkała w domach rodzinnych swoich projektowych kolegów. Mogła przez to dobrze poznać nie tylko warunki codziennego życia ale również  zwyczaje panujące w rodzinach.

Pobyty za granicą były dla naszej młodzieży bardzo atrakcyjne. Uczniowie uczestniczyli          w ciekawych wycieczkach, podczas  których poznawali historię, kulturę i zwyczaje kraju     i regionu, gdzie przebywali. Te doświadczenia z pewnością pozostaną w ich pamięci na całe życie.

Ostatni etap realizacji projektu odbył się w Tuchowie, w naszej szkole. Zostały wtedy wypracowane efekty finalne. Odbyła się również uroczysta akademia, na której zaprezentowane zostały dokonania i efekty projektu. Zapoznała się z nimi młodzież naszej szkoły, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Podczas ostatnich spotkań młodzież i rodzice byli bardzo zaangażowani w pomoc przy organizacji wymiany. Chęć pokazania naszej „Małej Ojczyzny”, z jak najlepszej strony, była motywacją do efektywnej pracy. Bardzo dziękuje za nią wszystkim rodzicom i uczniom.

Również bardzo dziękuje wszystkim nauczycielom i pracownikom tuchowskiego ogólniaka, którzy pracowali przy realizacji projektu. W szczególności nauczycielkom języka angielskiego, Paniom :  Lucynie Ryndak, Anecie Szupińskiej, Katarzynie Armatys – Kawalerskiej.

Zadowolenie z wspólnej, efektywnej pracy pozostanie wśród wszystkich, którzy realizowali ten projekt. Przejawem tego jest chęć kontynuowania zagranicznych wymian. Liceum tuchowskie stara się pozyskać środki na realizację dwóch kolejnych projektów z fundacji Erasmus+.