27 sie

PROJEKT I CHANGE W OPINII DYREKTORA DOMU KULTURY, P. JANUSZA KOWALSKIEGO

I CHANGE – projekt Erasmus+ to pytanie o przyszłość?

I CHANGE” – projekt Erasmus+ to pytanie o przyszłość? „Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem”. To słowa wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że trwałość tradycji i twórcza kultura jest bazą i częstokroć fundamentem budowania bezpiecznej przyszłości. Rozumienie siebie nawzajem w tej historycznej, etnicznej, religijnej, narodowej czy językowej różnorodności jest bardzo ważne. W dzisiejszym czasie w Europie i na świecie rozumienie człowieka przez człowieka, narodu przez naród jest gwarantem współ- istnienia. Rozumienie może nastąpić poprzez poznanie. Oczywiście są wątpliwości czy poznanie wpłynie na zrozumienie? Takie ma hiszpański pisarz Jaume Cabre, który powiada że „Nie da się poznać do końca drugiego człowieka, choćby nie wiem co”. Podkreśla on równocześnie, że powinno się go akceptować. Akceptacja to jest już bardzo dużo. Natomiast przyjaźń byłaby czymś więcej. Propagator koncepcji otwartego islamu współistniejącego z innymi religiami turecki uczony i  pisarz Fethullah Gulen powiada „Posiadanie wiernych przyjaciół jest tak samo ważne, jak zaspokajanie życiowych potrzeb. Pewne i spokojne grono przyjaciół to bezpieczeństwo chroniące przed wieloma zagrożeniami”. Do zagrożeń odnosił się św. Jan Paweł II mówiąc do młodzieży „Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie, jest światem, który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa oraz ludzkiej solidarności. Jest to świat, który potrzebuje uzdrowienia poprzez dotyk pięknem i bogactwem”. Te słowa są swego rodzaju wyzwaniem dla młodzieży kreującej oblicze trzeciego tysiąclecia. Obserwując realizację projektu przez Liceum Ogólnokształcące im. M Kopernika w Tuchowie z partnerskimi szkołami w Turcji, Hiszpanii i Francji, odniosłem wrażenie, że projekt mierzył się z tym co przytoczyłem w słowach wielkich i znanych postaci Europy. Zmierzył się doskonale, a jak mawiał francuski pisarz Alexandre Dumas „Nic tak nie przynosi powodzenia jak sukces”. Taki właśnie odniósł ten projekt, a poprzez niego młodzież, nauczyciele i cała społeczność szkół, które go zrealizowały. Tego sukcesu gratuluję.