03 Sty

DNI KULTURY

W ramach tegorocznych Dni Kultury (grudzień 2017r,)  pojawiły się konkurencje dotyczące projektu I CHANGE.

ROZPRAWKA W J. ANGIELSKIM na temat „Szanse i zagrożenia płynące ze zjawiska multikulturowości współczesnych społeczeństw”. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Oceniane będą: wartość merytoryczna ,bogactwo językowe, poprawność, spójność, kompozycja rozprawki.

Poniżej rozprawka Michała Smutka z klasy 3b, która zajęła I miejsce.

„Benefits and risks of multiculturalism of contemporary societies.”

In the times of the disappearance of state borders and communication barriers, travelling is simpler than ever. A lot of people choose to live abroad, among others in the hope of getting a better paid job. This process is conductive to the emergence of multicultural societies, which, however, have their advantages and disadvantages.

Multiculturalism has a numer of benefits. Firstly, it introduces a new quality resulting from diversity. Dynamic exchange of ideas, diffusion of cultures and customs can lead to a fresh approach and ways of solving problems. Secondly, multicultural societies are more tolerant and open to strangers. This is because different people living side by side have the opportunity to get to know and understand each other better.

However, multiplicity is not free from some drawbacks. For example, differences between cultures can result in conflicts between immigrants and native population. As a consequence, some social groups may feel marginalized and radicalize themselves. Another argument against multiculturalism is the risk of superpression of local culture by extraneous one. This can lead to the disappearance of national identity based on ethnicity and to the emergence of belonging due to the place of residence.

To sum up, multiplicity is both an opportunity and a threat to traditional societies. Nevertheless, I believe that the risk of vanishing the long-established communities is a price that is worth paying.

KONKURS: TAŃCE ETNICZNE: zbójnicki (polski taniec ludowy)gobek dans (turecki taniec)taniec cygański, halay- turecki taniec ludowy moreska(Wlk. Brytania), hora chadera-izraelski taniec ludowy, gawot- francuski taniec dworski. Min. 6 uczestników z klasy. Czas wykonania: max. 5 min, Kryteria oceny: 1.technika taneczna 2. wierność stylowi, charakterowi tańca. 3.ogólny wyraz artystyczny, kontekst kulturowy.

Rozprawka w j. polskim 1) Czy zgadzasz się z sądem, że rzeczywistość opisana przez Conrada w „Jądrze ciemności” nie starzeje się? Uzasadnij swoje stanowisko? 2) Spotkanie z Innym w „Jądrze ciemności ” Josepha Conrada(minimum 500 słów).

Poniżej  rozprawka uczennic klasy 2a: Justyny Burnat i Moniki Kloc

(I miejsce w konkursie).

Czy rzeczywistość opisana przez Conrada w „Jądrze ciemności”  jest aktualna?

Dualistyczny charakter jednostki ludzkiej istniał od zarania dziejów. Walka między dobrem a złem, złem ukrytym głęboko w zakamarkach duszy, rozgrywała się na przestrzeni wielu wieków. Wynik tego pojedynku w ostateczności zawsze należał do nas samych, bowiem to człowiek dokonywał wyboru wartości, którą cenił najwyżej. Taką rzeczywistość ukazuje w „Jądrze ciemności” Joseph Conrad. Pokazuje dążenia imperialne, chęć podboju, a także panowania nad drugim człowiekiem przez tych, którzy odrzucając Boga oraz zasady moralne, poczuli się potężni, bezkarni i nieomylni. Lecz czy można stwierdzić, iż realia te należą  jedynie do przeszłości? Sadzę, że są one bardzo aktualne i w otaczającym nas świecie jesteśmy w stanie odnaleźć wiele dowodów na potwierdzenie tego stwierdzenia.

Ciemna strona natury ludzkiej, chęć panowania nad drugim człowiekiem doprowadziły do  powstania niewolnictwa. Zjawisko to kojarzone w pierwszej kolejności ze starożytnością, zebrało ogromne żniwo także w XIX w. „Jądro ciemności” ukazuje nam bestialską stronę kolonizacji belgijskiego Konga. Murzyni  traktowani są przez Białych jako „ mniej cenne zwierzęta”. Są wykorzystywani, zmuszani do ciężkiej a czasem absurdalnej pracy, źle żywieni, eksploatowani  do granic, a na końcu odsyłani do lasku na śmierć.   Obecnie, co roku 2. grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa i można by pomyśleć, że ten karygodny proceder już się skończył. Niestety trwa on nadal, co więcej osiąga apogeum. Nigdy w historii ludzkości nie było na świecie tak wielu niewolników. Według badań  Walk Free Foundation z 2016 r. ich liczba wynosi ponad 46 milionów, najwięcej spośród niż żyje w Indiach, Chinach, Pakistanie, Uzbekistanie i Rosji. Na dodatek współcześnie koszt niewolnika jest niższy niż kiedykolwiek, wynosi średnio 90 dolarów. Podobnie jak w świecie opisanym przez Conrada, dziś wykorzystuję się tanią siłę roboczą. Ludzie zostają  przymuszeni do pracy bądź muszą odpracować niemożliwe do spłacenia, nierzadko wyimaginowanie długi. XXI w. to również okres nielegalnych adopcji, handlu narządami, dziećmi,  kobietami i zmuszania ich do prostytucji ( w USA forma niewolnictwa seksualnego jest dominująca). Uważam ten proceder za haniebny, ponieważ wszyscy ludzie są sobie równi i nikt nie ma prawa wykorzystywać i ciemiężyć innych.  Współczesne oblicze niewolnictwa dobitnie pokazuje, iż mimo upływu czasu i zmieniającego się świata ludzie wciąż pozostają tacy sami.

Nie od dziś wiadomo, że niełatwo jest człowiekowi poprzestać na jednym pragnieniu. Spełniając jedno, pragnie więcej i więcej. Zauważyć to możemy nie tylko na przykładach jednostek, lecz także  obserwując historię państw nastawionych na podbój, prowadzących imperialną politykę. Joseph Conrad opisuje eksploatację Afryki przez Europejczyków: „Ich pragnieniem było wydarcie skarbu z wnętrzności kraju; celu moralnego było tam nie więcej niż u złodziei włamujących się do sejfu.” Późniejsza historia ukazała nam losy świata, w którym również znaleźli się ludzie opanowani żądzą dominacji. Odrzucili zasady moralne, przekonani o swej potędze i słuszności doprowadzili do konfliktów zbrojnych, które pochłonęły miliony ludzkich istnień. Niestety, nawet zakończenie II wojny światowej nie jest równoznaczne z nastaniem czasów wszechobecnego pokoju. Niejednokrotnie dochodziło do starć, których przyczyną była walka o władzę bądź terytorium. Sytuację tę egzemplifikuje konflikt między Turcją i Grecją o Cypr, Indiami a Pakistanem o Kaszmir, Tybetańczykami i Chinami, które zajęły Tybet i włączyły go do swojego kraju, wojna w Libii, Syrii czy Donbasie. Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci śmiertelnych ofiar tysięcy żołnierzy, a także często niezaangażowanych bezpośrednio w konflikt cywilów. Sądzę, że do tak okrutnych zdarzeń będzie dochodzić zawsze, gdy człowiek uzna, że należy mu się wolność absolutna z racji domniemanej wyjątkowości. Wtedy uwolni się w nim żądza panowania nieograniczona sumieniem i zasadami. Współczesne wojny są dowodem na to, iż rzeczywistość pełna dążeń imperialnych i chęci podboju, o której czytamy w „Jądrze ciemności” nie starzeje się.

Od najdawniejszych czasów wysoko postawione osoby uciekały się do kłamstw oraz obietnic, których nie zamierzały spełnić, do manipulacji i kontroli naiwnego ludu. Zyskiwali nieograniczoną władzę, nierzadko posługując się także siłą. „Jądro ciemności” ilustruje to zjawisko poprzez postać Kurtza. W środku dżungli uwolnił swój władczy charakter. Zabijał tych, którzy mu nie chcieli służyć, a głowy buntowników nabijał na pale tworzące palisadę wokół jego domostwa. Murzyni ze strachu ugięli się przed nim i traktowali go jak boga. Kurtzowi udało mu się stworzyć niewielkie państewko, w którym miał małą armię i niepodważalny autorytet. Ekscytował się tym, że „może to  zrobić i ma na to ochotę, i nic na świecie nie może mu przeszkodzić w zabiciu kogo mu się żywnie podoba”. Dziś kult jednostki dotyczy np.Wielkiego Wodza Korei Północnej Kim Dzong Una. Jego urodziny są świętem państwowym. Ludzie podróżują do wioski, w której się urodził, wieszają w domach jego podobizny, noszą je na ubraniach. Kult wodza i partii obecny był także w ZSRR, których dowódcą był Józef Stalin. Komuniści postulowali zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale dóbr. Pięknie sformułowane hasła przysłaniały rzeczywistość, w której to rządzący pozbawieni zasad moralnych, odrzucający Boga zyskiwali najwięcej. Zupełnie jak w XIX-wiecznym belgijskim Kongo, gdzie w imię niesienia postępu i cywilizacji, koloniści dbali  tylko o własne interesy, gromadzili majątki. Conrad w „Jądrze ciemności” wyczula nas współczesnych na hipokryzję, manipulację, kłamstwo w pięknych szatach, którym najłatwiej omamić prostych i ufnych ludzi.

.           Reasumując uważam, że rzeczywistość przedstawiona w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada jest wciąż aktualna. Problemy opisane w tej noweli nadal występują we współczesnym świecie. Niestety, wielu ludzi pozbawianych jest godności oraz wolności. Obecna jest również manipulacja, zastraszanie tłumów, pozyskiwanie władzy siłą. Dążą do niej ci, którzy nigdy nie są zaspokojeni w swoich chorych ambicjach,  ci, którzy pragną posiadać więcej, mieć jak największą kontrolę nad rzeczywistością. Z każdą chwilą pojawiają się nowe ofiary wyzysku, przemocy i wojen. Niestety, w mojej opinii ta sytuacja  nie ulegnie zmianie jeszcze przez długi czas. Dopóki ludzie będą kierować się ciemną stroną, która skrywa się w ich mrocznych duszach, zło nie zniknie z tego świata.