15 Lis

SPOTKANIE SZKOLENIOWE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ W TURCJI, SAMSUN

W dniach 6 -12 listopada br. w miejscowości Samsun odbyło się kolejne szkoleniowe spotkanie nauczycieli w związku z realizacją projektu I CHANGE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus plus. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele czterech partnerskich szkół z Francji, Hiszpanii, Turcji i Polski. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika reprezentowały nauczycielki języka angielskiego: Lucyna Ryndak i Aneta Szupińska.

Nauczyciele szkoły tureckiej przeprowadzili zajęcia kulturowe oraz zajęcia dotyczące głównych aspektów merytorycznych projektu, m.in. „Co to znaczy być uchodźcą”, „Kryzys migracyjny w Europie”, „Opowieść o dwóch braciach”, „Opowieść Alego”. Odbyły się warsztaty i seminaria poświęcone omówieniu lekcji i gromadzeniu materiałów do finalnego produktu projektu: „Dodatku metodycznego dla nauczycieli – jak uczyć w wielokulturowej Europie”.

Nauczyciele wymieniali dobre praktyki, dzielili się swoja wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, prezentowali swoje metody i techniki pracy. Dzięki temu zostały wypracowane nowe rozwiązania przydatne do poprawy dialogu międzykulturowego. Podkreślano m.in. znaczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, który jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia dyskusji i  wyrażania opinii w wielokulturowej klasie. Równie ważne jest zachęcanie uczniów do refleksji, krytycznego myślenia i wyciągania wniosków. Nieodzownym  elementem prowadzenia zajęć w klasach wielokulturowych jest wykorzystywanie technologii komputerowo-informacyjnych, dzięki którym zajęcia stają się ciekawsze, a zatem motywują uczniów do pracy. Zajęcia  prowadzone metodą projektową wydają się być istotnym elementem w prowadzeniu zajęć w klasach wielokulturowych. Dają one możliwość ćwiczenia twórczego myślenia, uczą umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania problemów, jak również pomagają w przełamywaniu własnych ograniczeń.

Pobyt w Turcji obfitował również  w wycieczki dzięki którym nauczyciele mogli namacalnie zetknąć się z historią, kulturą i tradycjami tego kraju. W Stambule ( dawny Konstantynopol) zwiedziliśmy Hagie Sophie ( Mądrość Boża), pierwszy kościół chrześcijańskiego wschodu ufundowany przez cesarza Justyniana I Wielkiego. W XV wielu zamieniony na meczet, a obecnie muzeum.

Podziwialiśmy Błękitny Meczet (a właściwie Meczet Sułtana Ahmeda), który szczyci się z posiadania sześciu minaretów i jest najwspanialszym przykładem okresu klasycznego sztuki islamskiej w Turcji.

Na trasie naszej wycieczki znalazł się również Izmir (starożytna Smyrna), dość nowoczesne, trzecie co do wielkości  miasto  i drugi po Stambule port nad morzem Egejskim oraz  miejsce narodzin Homera.

Dotarliśmy również do Efezu gdzie swoje ostatnie lata życia spędził święty Jan wraz z matką Jezusa Maryją. Na wzgórzu Coressus,  powyżej ruin Efezu, znajduje się niewielka kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym, zgodnie z legendą, zamieszkała Maria (Dom Maryi Dziewicy).

Naszą długą wyprawę zakończyliśmy w Pamukkale   i Hierapolis.  Pamukkale (Bawełniany Zamek) to przepiękne wapienne osady (tarasy) na zboczu góry Cökelez, zwane również trawertynami w czasach rzymskich.  Pamukkale powstało dzięki obecności 17 źródeł termalnych, z których na powierzchnię ziemi wydobywa się woda o temperaturze od 35 aż do blisko 100 stopni Celsjusza. Jest ona  bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla ochładzając się na powierzchni, wytrąca  węglan wapnia, którego osady układają się w nacieki i stalaktyty. Proces ten trwa nieprzerwanie od około 14 tysięcy lat, obecnie ten cud natury jest wysoki na 160 metrów, długi na 2700 metrów i szeroki na 600 metrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ruiny Hierapolis (Świętego Miasta), które w starożytności pełniło rolę uzdrowiska. Można tu zobaczyć m.in. miejsce męczeńskiej śmierci świętego Filipa apostoła, ruiny  teatru rzymskiego czy  świątynii Apollina i  jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy antycznych.

Turcja to niesamowity kraj, dotknęliśmy kultury helleńskiej, rzymskiej i islamskiej. To niesamowite przeżycie stąpać po ziemi gdzie kiedyś oddawano hold bożkom, władcom, gdzie następnie rodziło się chrześcijaństwo, by ostatecznie być wypartym przez islam.

Szkoleniowe spotkanie kadry nauczycielskiej w Turcji było bardzo udane i konstruktywne, wszystkie działania  w pełni wpisały się w założenia projektowe.